Informacje

  1. Dlaczego nie oferujemy kompletnych systemów pryszniców toaletowych?

W przypadku kompletnych systemów, dysza czyszcząca i suszarka znajdują się w obręczy muszli klozetowej. Takie rozwiązanie ma jedną zasadniczą wadę, gdy stolec dostanie się na dyszę czyszczącą lub suszarkę: konieczne jest ciągłe czyszczenie tych dwóch elementów, co stanowi żmudną pracę.

W naszych produktach dysza czyszcząca i suszarka są ukryte nad umywalką, dzięki czemu są zabezpieczone przed zabrudzeniami.

Należy dokładnie przemyśleć, czy chcemy wydawać pieniądze na kompletny system, aby później żałować tej kosztownej decyzji!

  1. Gwarancja na inteligentne toalety dla produktów Leeventus

Leeventus GmbH udziela swoim klientom dwuletnią gwarancję na produkt wolny od wad materiałowych i produkcyjnych począwszy od daty zakupu inteligentnej toalety.
Wady materiałowe lub produkcyjne, które pojawią się w ciągu pierwszych 3 lat, zostaną bezpłatnie naprawione, a wadliwe części wymienione.

Warunki gwarancji na toalety inteligentne Leeventus są następujące:
  Prawidłowa instalacja, prawidłowe użytkowanie i właściwa pielęgnacja oraz konserwacja urządzenia.
  Brak modyfikacji urządzenia.
  Gwarancja nie obejmuje części zużywających się, jak amortyzatory (hydrauliczne).
  Certyfikowane centrum serwisowe i części zamiennych Leeventus dla Europy znajduje się przy ulicy Rudolf-Diesel-Str. 20B, 65760 Eschborn w Niemczech.

Roszczenia gwarancyjne są nieważne w następujących przypadkach:
  pozostałości korozyjne z rurociągu
  niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa
  stosowanie produktów chemicznych do uzdatniania wody
  użycie siły (np. uderzenie, wstrząs, upadek)
  samodzielne wykonywanie napraw
  normalne zużycie
  czynniki środowiskowe (wilgoć, ciepło. przepięcie, kurz itd.)
  nieprawidłowa obsługa
  niestosowanie się do instrukcji obsługi
  pęknięcia dowolnego rodzaju

Poszukujemy przedstawicieli handlowych we wszystkich obszarach kodu pocztowego!
Spory rozwiązywanie są wyłącznie w sądzie kompetentnym w miejscu siedziby Leeventus GmbH.

Zgodnie z prawem autorskim nie zezwala się na kopiowanie, wykorzystywanie i przekazywanie tekstów, zdjęć i innych materiałów Leeventus GmbH. W przypadku naruszenia podjęte zostaną kroki prawne!

Leeventus

Leeventus