Impressum

Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Leeventus GmbH
reprezentowana przez prezesa Sun-Kyung Lee
Rudolf-Diesel-Str. 20 B
65760 Eschborn
Niemcy
Telefon: 061739676810
Fax: 061739676819
E-Mail: info@leeventus.com
VAT UE.: DE322987100

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Frankfurt am Main
Numer w rejestrze handlowym HRB 113865

Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.

Od 02.05.2020 jesteśmy członkiem inicjatywy “FairCommerce”

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.fair-commerce.de

Leeventus

Leeventus